Dieta i odchudzanie -

aminokwasy możemy klasyfikować według kilku podstawowych kryteriów:

- miejsce syntezy (aminokwasy egzo- i endogenne);

- rodzaj rodnika (pierścieniowe i łańcuchowe);

- polarność rodnika (aminokwasy polarne i niepolarne);

- położenie grup względem siebie (α, β, γ, δ i ε-aminokwasy - tu litera grecka określa odległość grupy od węgla);

- liczba grup aminowych i karboksylowych (obojętne, kwasowe, zasadowe);

- występowanie w białkach (proteo- i nieproteogenne);

- klasy aminokwasów (podstawowe grupy to aminokwasy alifatyczne, aromatyczne, siarkowe, zasadowe, kwasowe, obojętne i prolina).

 


Lista tematów: